• MI TARBIYATUL MUTA'ALLIMIN
  • Madrasah Hebat Madrasah Bermartabat - Salam Inovasi

Visi dan Misi

Visi

    " Tewujudnya manusia yang Beriman, Bertaqwa, Berilmu Pengetahuan, Berakhlakul Karimah dan Berprestasi yang Berkesetaraan "

 

Misi

  1. Melaksanakan kegiatan keagamaan secara rutin, terjadwal, serta dapat menumbuh kembangkan sikap dan amaliah keagamaan islam ( kegiatan pembiasaan pembacaan asmaul husna, ayat kursi, sholawat nariyah, do’a-do’a, berinfaq, berakhlaqul karimah, sholat dhuha dan dhuhur berjama’ah, tilawati, dan tahfidzul qur’an.
  2. Melaksanakan KBM dan bimbingan secara terjadwal, efektif, dan efisien
  3. Memotivasi dan melaksanakan pembinaan menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan madrasah yang asri, indah, aman dan nyaman..
  4. Menjadikan tempat penemuan penemuan baru khususnya dalam dunia pendidikan yang membawa kemajuan madrasah dan bangsa pada umumnya serta mendapatkan kepercayaan masyarakat.
  5. Mewujudkan kesadaran perilaku jujur, sikap sopan dan santun dalam bergaul baik antar siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru.
  6. Mewujudkan kesadaran perilaku saling mengasihi, menyayangi dan peduli dalam kehidupan sehari-hari antar siswa, siswa dengan guru, guru dengan guru.
  7. Memotivasi dan melaksanakan pembinaan kompetisi bidang akademik dan non akademik
  8. Mewujudkan sikap kerukunan bersama saling menghormati, menghargai dan tolong menolong serta tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Profil Kepala Madrasah

...

24/01/2021 19:28 - Oleh Nashrulloh J - Dilihat 35 kali
Download

link ...

24/01/2021 12:21 - Oleh Nashrulloh J - Dilihat 91 kali
Sejarah

...

24/01/2021 11:33 - Oleh Nashrulloh J - Dilihat 77 kali
Profil Madrasah

Nama Marasah                     : MI Tarbiyatul Muta’allimin Alamat / desa             

07/05/2020 05:09 - Oleh Nashrulloh J - Dilihat 177 kali